Automatisch gezag ongehuwde vaders? Wordt vervolgd …

Het automatisch gezag voor ongehuwde vaders is nog niet geregeld! Anno 2019 moet een ongehuwde vader voor het verkrijgen van gezamenlijk gezag dus nog steeds twee handelingen te verrichten: 1) het kind erkennen; 2) gezag laten aantekenen in het gezagsregister na toestemming van de moeder. Is de moeder niet bereid hieraan mee te werken, dan kan de vader een verzoek bij de rechtbank indienen.