Automatisch gezag na erkenning

Een overwinning voor ongehuwde vaders en niet- geregistreerde partner:

Per 1 januari 2023 verkrijgt een ouder na erkenning van een kind automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag met de moeder. Het ouderlijk gezag hoeft dan niet langer samen met de moeder aangevraagd te worden bij de rechtbank.

Let wel: voor het automatisch verkrijgen van dit ouderlijk gezag met de moeder dient de erkenning van het kind na 1 januari 2023 plaats te vinden. Wanneer een kind is erkend voor 1 januari 2023 zal het ouderlijk gezag nog steeds geregeld moeten worden.

Heeft u een vraag over het ouderlijk gezag? Neemt u gerust contact op met Sophie van Renterghem-Engelen