Automatisch gezag na erkenning

Een overwinning voor ongehuwde vaders en niet- geregistreerde partner: Per 1 januari 2023 verkrijgt een ouder na erkenning van een kind automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag met de moeder. Het ouderlijk gezag hoeft dan niet langer samen met de moeder aangevraagd te worden bij de rechtbank. Let wel: voor het automatisch verkrijgen van dit ouderlijk gezag […]

Hogere kosten? Ook de alimentatie per 2023

De hoogte van deze indexering wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld en bekend gemaakt. De verhoging wordt gebaseerd op de gemiddelde stijging van de lonen en het prijsniveau in Nederland. Voor 2023 is dit percentage vastgesteld op 3,4 procent. Met deze 3,4 procent dient het huidige alimentatiebedrag verhoogd te worden. Deze jaarlijkse verhoging is […]

Na erkenning, automatisch gezag ongehuwde vaders

Inmiddels is het wetsvoorstel dat automatisch gezag voor ongehuwde vaders regelt aangenomen! Dit betekent dat ouders die voor de geboorte de erkenning hebben geregeld, meteen vanaf de geboorte gezamenlijk gezag over hun kind hebben. Wanneer de erkenning na de geboorte plaatsvindt, dan geldt het gezamenlijk gezag vanaf de erkenning. Deze nieuwe regeling geldt alleen voor […]

Verhuizen met kinderen: kan dat zomaar?

In de praktijk komt het geregeld voor dat een ouder het contact met zijn kinderen ziet verminderen als gevolg van een verhuizing van de andere ouder met de kinderen na een relatiebreuk. Kan dit zomaar? Indien ouders beiden het gezag over hun kinderen hebben, heeft de verhuizende ouder toestemming nodig van de andere ouder. Wanneer […]