Proclaimer

vRE Advocatuur is volledig verantwoordelijk voor de informatie op deze website.
vRE Advocatuur doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie correct en actueel is, en juist en volledig wordt weergegeven. Tevens draagt vRE Advocatuur er zorg voor dat teksten en beeldmateriaal nooit kwetsend, stuitend of discriminerend van aard is. Ook wordt geprobeerd de teksten begrijpelijk te houden.

Desondanks wil vRE Advocatuur graag benadrukken dat de informatie op deze website niet bedoeld is als juridisch advies en ook niet als zodanig gebruikt mag worden.

Merkt u dat iets niet klopt?

Laat het dan alstublieft meteen weten. Dan kunnen we het indien nodig corrigeren. De contactmogelijkheden zijn hier te vinden.

Werkt de website niet goed?

Dan is er misschien een technische storing. Waarschuw vRE Advocatuur dan even alstublieft. Bij voorbaat onze excuses voor het ongemak.

Heeft u schade opgelopen?

Als u schade heeft opgelopen als gevolg van het gebruik van deze website dan is dat natuurlijk erg vervelend! Neemt u alstublieft direct telefonisch contact op wanneer u schade oploopt door verkeerde informatie of een storing op onze website. Dan zoeken we samen naar een oplossing.