Privacy statement

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Algemene verordening Persoonsgegevens.

Via deze website worden door vRE Advocatuur geen persoonsgegevens verzameld.

Zoals te lezen in het Cookie Statement wordt er wel gebruik gemaakt van Google Analytics op een privacyvriendelijke manier.

vRE Advocatuur wil u erop wijzen dat klikken op logo’s of links tot gevolg kan hebben dat u naar andere websites surft, waar mogelijk andere normen voor gegevensbescherming worden gehanteerd dan op de website van vRE Advocatuur. vRE Advocatuur is niet verantwoordelijk voor, en heeft geen zeggenschap over de gegevensverzameling op deze websites. vRE Advocatuur raadt u dan ook aan de informatie over het gevoerde privacybeleid op andere websites te raadplegen.