Automatisch gezag ongehuwde vaders? Wordt vervolgd II…

Het wetsvoorstel dat regelt dat ook ongehuwde partners bij erkenning van een kind van rechtswege het gezamenlijk gezag krijgen is, inmiddels 2,5 jaar later, nog niet definitief. Het voorstel is door de Tweede Kamer aangenomen, maar dient nog door de Eerste Kamer behandeld te worden. Nog even afwachten dus.