Na erkenning, automatisch gezag ongehuwde vaders

Inmiddels is het wetsvoorstel dat automatisch gezag voor ongehuwde vaders regelt aangenomen! Dit betekent dat ouders die voor de geboorte de erkenning hebben geregeld, meteen vanaf de geboorte gezamenlijk gezag over hun kind hebben. Wanneer de erkenning na de geboorte plaatsvindt, dan geldt het gezamenlijk gezag vanaf de erkenning.

Deze nieuwe regeling geldt alleen voor de kinderen die worden erkend na de ingangsdatum van nieuwe wetgeving, zijnde 22 juni 2022.  

Wanneer geen medewerking wordt verleend aan de erkenning van een kind, heeft de vader de mogelijkheid om in een procedure vervangende toestemming te vragen. Wanneer deze toestemming door de rechter wordt verleend, ontstaat niet automatisch het gezamenlijk gezag. Hiervoor zal de vader dan opnieuw een gerechtelijke procedure moeten starten.

Hulp nodig voor het verkrijgen van erkenning of gezag? Bij vRE Advocatuur kunt u terecht.