Alimentatie

Na een echtscheiding of het verbreken van een geregistreerd partnerschap blijft de verplichting bestaan om voor elkaar en eventuele kinderen te zorgen. Dit is de zogenaamde onderhoudsplicht. Deze plicht wordt voldaan door middel van het betalen van alimentatie: het meebetalen aan de kosten van levensonderhoud.

Kinderalimentatie

Iedere verbreking van een relatie waaruit kinderen zijn voortgekomen, verplicht de ouders om afspraken te maken over de verdeling van de kosten van de kinderen. Immers, iedere ouder is verplicht bij te dragen in deze kosten van zijn kind/kinderen.

De uitgangspunten bij de berekening van kinderalimentatie zijn de levensstandaard van de ouders ten tijde van de relatie, de leeftijd van het kind/kinderen en de gezinssamenstelling. In een berekening wordt aan de hand van de inkomens van de beide ouders bekeken hoeveel ieder kan bijdragen aan de kosten van het kind/de kinderen.

Partneralimentatie

Wanneer een van de partners na een huwelijk of een geregistreerd partnerschap niet in de eigen kosten van het levensonderhoud kan voorzien, heeft de andere partner de plicht om in deze kosten bij te dragen. Deze verplichting tot partneralimentatie kan in overleg vastgesteld worden of door middel van een verzoek aan de rechtbank.

Bij de vaststelling van partneralimentatie spelen meerdere factoren een rol, zoals de verdiencapaciteit van de partner die de partneralimentatie wenst te ontvangen, zodat gedegen advies hierover van belang is.

Vaststelling alimentatie

Om de hoogte van de alimentatie te bepalen wordt berekend wat de draagkracht is (hetgeen iemand kan bijdragen) en wat de behoefte is (hetgeen iemand nodig heeft). Dit zijn complexe berekeningen waarbij veel gegevens meegewogen worden. Een berekening van zowel kinder- als partneralimentatie wordt gemaakt met behulp van een geavanceerd rekenprogramma. vRE Advocatuur beschikt over een dergelijk rekenprogramma en heeft ruime ervaring in het adviseren en, indien nodig, procederen voor het vaststellen van een bijdrage aan kinder- en/of partneralimentatie.

Let op: een gewijzigde situatie?

Na het vaststellen van de (kinder)alimentatie kunnen veranderingen in inkomen of gezinssituatie leiden tot wijzigingen in de hoogte van de bijdrage in de kosten van de kinderen. Deze wijzigingen kunnen een herberekening van de bijdrage noodzakelijk maken. Ook voor een herberekening kunt u rekenen opĀ vRE Advocatuur.