Gezag

Gezag over een minderjarig kind betekent dat een ouder verantwoordelijk is voor de opvoeding en verzorging van het kind. Ouders verkrijgen gezamenlijk het ouderlijk gezag wanneer een kind tijdens het huwelijk wordt geboren. In de huidige samenleving worden steeds meer kinderen buiten een huwelijk geboren. Wanneer een kind buiten een huwelijk wordt geboren, heeft een vader niet automatisch dezelfde (juridische) positie als de moeder. Bij de geboorte van het kind verkrijgt de moeder namelijk automatisch het gezag, terwijl de vader het kind dient te erkennen en vervolgens in overleg met de moeder een formulier dient in te vullen voor het laten maken van een aantekening in het gezagsregister.

Op het moment dat het gezag voor de vader niet met toestemming van de moeder kan worden verkregen, kan dit worden verzocht bij de rechtbank. Heeft u te maken met een wijziging in het gezag; van eenzijdig gezag naar gezamenlijk ouderlijk gezag of van gezamenlijk ouderlijk gezag naar eenzijdig gezag? Dan kunt u de juridische hulp van vRE Advocatuur inroepen, neem gerust contact op.

Ook voor bijstand bij een gezagsbeëindigende maatregel kunt u rekenen op vRE Advocatuur.