Gezagsbeëindigende maatregel

De Raad voor de Kinderbescherming kan aan de rechtbank verzoeken om een gezagsbeëindigende maatregel uit te spreken. De Raad voor de Kinderbescherming zal hiertoe, na een onderzoek, overgaan wanneer de ontwikkeling van een kind in het gezin ernstig gevaar oploopt.

Wanneer de rechtbank de maatregelen vaststelt, is de ouder het gezag over zijn kind kwijt. Voordat de rechtbank over de gezagsbeëindigende maatregel een beslissing neemt, wordt de betreffende ouder(s) in de gelegenheid gesteld zijn standpunt kenbaar te maken tijdens een rechtszitting. Gezien de verstrekkende gevolgen van een gezagsbeëindigende maatregel, een ouder kan immers de beslissingsbevoegdheid over zijn eigen kind verliezen, is het verstandig dat u zich deskundig laat bijstaan door een advocaat.

Heeft u te maken met een gezagsbeëindigende maatregel of heeft u hierover vragen? Neemt u dan gerust contact op met kantoor.