Omgangsregeling / Verdeling zorg

Omgangsregeling of verdeling zorg vaststellen

Geen enkele ouder wenst dat zijn of haar kind slachtoffer wordt van een verbreking van de relatie van de ouders. In de praktijk blijkt dit helaas niet altijd te voorkomen.

Volgens de wet heeft een kind recht op omgang met zijn beide ouders. Bij een verbreking van een relatie is het dan ook belangrijk om goede, hanteerbare afspraken over de omgang te maken. Om problemen in de omgang zoveel als mogelijk te voorkomen, is het raadzaam om met (mogelijke) toekomstige factoren rekening te houden.

De afspraken over de omgang zijn een onderdeel van een ouderschapsplan. De inhoud van dit plan dient door beide ouders gezamenlijk te worden afgesproken. Wanneer dit niet mogelijk is, kan vRE Advocatuur u samen, of één ouder, adviseren en begeleiden.

Vanzelfsprekend kunt u ook voor wijzigingen in de omgangsregeling of voor het niet nakomen van de afspraken over de omgang door één van de ouders bij vRE Advocatuur terecht.