Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Familie in handen

Wanneer binnen een gezin sprake is van een ernstige situatie waardoor een kind niet meer veilig kan opgroeien, kan de kinderrechter beschermingsmaatregelen opleggen, zoals een ondertoezichtstelling met of zonder uithuisplaatsing of een gezagsbeëindigende maatregel.

Een (aankomende) ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing van kinderen is een ingrijpende gebeurtenis. Vaak wordt u geconfronteerd met vele instanties en regelingen, waarmee u nooit eerder te maken heeft gehad.

Het vaststellen van een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing wordt door de rechtbank getoetst. Hierbij krijgt u, als ouder, de gelegenheid om gehoord te worden. Uit de praktijk blijkt dat het vaak verstandig is om bij deze zittingen al bijgestaan te worden door een advocaat.

Sophie van Renterghem-Engelen heeft ruime ervaring in de procedure van ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing, zij weet de te bewandelen paden bij de instanties te vinden. vRE Advocatuur staat u dan ook graag bij!