Verbreking samenleving

In de huidige maatschappij zijn steeds meer relaties met een samenlevingscontract. Vaak is dit samenlevingscontract opgesteld ten behoeve van de koop van een woning, maar zijn ook andere afspraken (over bijvoorbeeld inboedel en pensioen) gemaakt in dit contract.

Wanneer de relatie verbroken is, zullen de afspraken uit het samenlevingscontract afgewikkeld en (toekomstige) afspraken over de woning gemaakt moeten worden. Het is verstandig om deze afspraken vast te leggen in een overeenkomst, zodat discussie in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen kan worden. Ondanks dat rechtsbijstand van een advocaat hierbij niet verplicht is, is het toch raadzaam om u te laten adviseren over de juridische mogelijkheden. Al is het maar vanwege de emoties die een goede afwikkeling van de relatie kunnen belemmeren.

Kinderen

Wanneer kinderen uit de relatie zijn voortgekomen, zijn de ouders volgens de wet verplicht afspraken te maken over de toekomstige verzorging en opvoeding van de kinderen. Deze afspraken bevatten onder andere een omgangsregeling, bepaling hoofdverblijf en kinderalimentatie en worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Zie ook omgangsregeling/verdeling zorg en alimentatie.

Heeft u begeleiding nodig bij het ouderschapsplan of juridisch advies over de financiële afwikkeling? Neemt u dan gerust contact op.